Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ
Lập trình viên trẻ
Data Science and Machine Learning Online
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Tư duy máy tính và Phong cách lập trình

 • Nắm rõ nguyên tắc hoạt động của máy tính và các phần mềm ứng dụng trên máy tính.
 • Biết cách chuyển bài toán thực tế thành các khối xử lý trên máy tính một cách có phương pháp
 • Nắm vững các kiến thức nền tảng của bất kỳ ngôn ngữ lập trình thông qua các bài tập ý nghĩa, thực tế.
 • Hiểu rõ một số thuật toán lập trình nền tảng.
 • Xây dựng được phong cách lập trình chuẩn để có thể đi xa hơn sau này.
 • Giúp Học viên chưa từng học lập trình có được “gốc” lập trình một cách vững chắc. 
 
 • Tất cả những ai mong muốn tìm hiểu về Lập trình, kỹ năng cần thiết của tương lai.
 • Bạn yêu thích CNTT và mong muốn có thể lập trình ứng dụng sau này.
(Chỉ cần có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet )
 
 • Thời gian: 40 tiết - 30 giờ 
 • Học phí:  2.000.000đ (có chế độ ưu đãi cho mỗi khóa, xem chi tiết tại Lịch khai giảng)
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Nắm rõ quy trình giải quyết vấn đề, ứng dụng giải quyết trên máy tính.
 • Nắm vững các kiến thức, khái niệm cốt lõi của Lập trình: chương trình, lập trình, ngôn ngữ lập trình, biến, kiểu dữ liệu, thuật toán, tư duy thuật toán...
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng các kiến thức cơ bản về CSDL(SQLite)
 • Nắm vững kiến thức lập trình nền tảng, dễ dàng tiếp cận với ngã rẽ lập trình sau này: Lập trình ứng dụng, Lập trình website, Lập trình di động, Lập trình IoT, Data Science,,…
 
 • Giải quyết vấn đề (Problem Solving)
 • Khoa học máy tính cơ bản (Computing & Computer Science) 
 • Các khái niệm lập trình cơ bản: Variable, Data Types, Operators, Program, Programming, Programming Language,....
 • Cấu trúc điều kiện, vòng lặp
 • Tư duy thuật toán 
 • Ứng dụng hàm trong lập trình 
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Cơ sở dữ liệu cơ bản với SQL trên SQLite
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO