Data Science Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web

Machine Learning Capstone Project

  • HV sẽ làm đồ án tại nhà, gặp Giảng viên hướng dẫn 4 lần và 1 lần báo cáo đồ án
  • Đồ án tốt nghiệp sẽ được thực hiện trong 5 tuần, tính từ ngày khai giảng. Bạn sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào tuần thứ 5.
  • Chứng chỉ của chương trình sẽ chỉ được cấp khi bạn hoàn thành tất cả các môn & hoàn thành đồ án tốt nghiệp với số điểm >= 5.0 điểm
  • Đề tài đồ án: Bạn có thể lựa chọn Đề tài (Gửi Giảng viên xem trước) hoặc Giảng viên phân công.
  • Đợt Đồ án tốt nghiệp tiếp theo là ngày 26/10/2020, liên hệ tttnga@csc.hcmus.edu.vn để được hướng dẫn
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO