Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python

Lập trình viên công nghệ .Net (99 giờ)

 • Cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những công nghệ, kỹ thuật cần thiết về lập trình .NET MVC để xây dựng và triển khai các website hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tế một cách nhanh chóng và linh động.
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng và triển khai dịch vụ, đa dịch vụ với RESTFul Web Service 
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng và triển khai dịch vụ, đa dịch vụ với Web API Service 
 • Rèn luyện phong cách lập trình, phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng ứng dụng Web theo tiêu chí Mobile First
 • Tự tin ứng tuyển vào các công ty phần mềm ở vị trí LTV web .NET MVC và Web API, phát triển nghề nghiệp
 
 • Sinh viên khoa CNTT ở các trường ĐH, CĐ.
 • Lập trình viên, người làm việc trong lĩnh vực CNTT có kế hoạch sẽ chuyển sang làm việc với .NET MVC và Web API.
 • Có kiến thức về lập trình với C# cơ bản (hoặc đã học qua lớp Nền tảng và LTHĐT với C#).
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:   
 • Lập trình web với APS .NET MVC
 • Sử dụng WCF, Web API xây dựng các Web Service
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu lưu trữ khác nhau như JSON, XML, CSDL SQL Server…
 • Xây dựng và triển khai các dịch vụ, đa dịch vụ sử dụng RESTFul Web Service
 • Xây dựng và triển khai các website theo tiêu chí Mobile First
 • Vận dụng kỹ thuật DI và IoC, Design Patterns trong xây dựng ứng dụng web
 
 • Bạn sẽ học tập trung 15 tuần với thời lượng 99 giờ cùng khoản đầu tư dành cho khóa học là 6.000.000đ
 • Ưu đãi 6.000.000đ còn 5.300.000đ dành cho học viên hoàn tất học phí đến hạn chót ưu đãi
 • Module 1: Entity Framework (EF) Và Windows Communication Foundation (WCF)
  • Tổng quan về .Net Framework, ASP.NET
  • Quản lý Source Code với GitHub
  • Các điều khiển cơ bản trong ASP.NET
  • Quản lý dữ liệu với SQL Server
  • Tổng quan về EF
  • Thao tác dữ liệu với EF
  • Tổng quan về WCF
  • Xây dựng và triển khai WCF Service
  • Xây dựng ứng dụng Web khai thác WCF Service
 • Module 2: Xây dựng ứng dụng web ASP.Net với MVC 5
  • Tổng quan ASP.Net MVC
  • Xây dựng Data Model
  • Xây dựng Controler
  • Tạo Layout View, View và Partial View
  • Sử dụng các phương thức của HTML Helper, tạo Form và cập nhật dữ liệu
  • Data Annotation & Validation
  • ASP Membership
  • Routing, Session, Application, Cookie
  • Triển khai ứng dụng MVC
 • Module 3: Xây dựng WebAPI và các kỹ thuật trong lập trình
  • Các nguyên tắc cơ bản trong lập trình
  • Dependency Injection Và Inversion Of Control
  • Design Patterns
  • Tổng quan Web API
  • Sử dụng API từ Microsoft Azure
  • Xây dựng Web Service dùng API RESTful Service
 • Đồ án Tốt nghiệp
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình viên .Net " do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO