Data Science and Machine Learning Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Lập trình viên .NET 2021

 • Cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng về Lập trình C# trên .Net
 • Chú trọng rèn luyện tư duy và phong cách lập trình
 • Giúp HV hiểu rõ và xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh theo mô hình lập trình .Net Core MVC
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng và triển khai dịch vụ, đa dịch vụ với gRPC Service và Web API Service
 • Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết của công việc lập trình ứng dụng Web .Net Core MVC và Web Core API trong thực tế.
 • Tạo tiền đề vững chắc để HV có thể tiếp tục ứng dụng thành thạo C# trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Xây dựng được các ứng dụng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Mac.
 • Xây dựng Unit Test để kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng trong ứng dụng
 • Phối hợp và sử dụng các công cụ để trực quan hóa dữ liệu trong ứng dụng Web .Net Core MVC.
 • Thiết kế và kết xuất báo biểu trong ứng dụng Web .Net Core MVC.
 • Vận dụng quy trình phát triển phầm mềm Agile vào quá trình xây dựng ứng dụng Web .Net Core MVC.
 • Vận dụng kỹ thuật lập trình đa tiến trình (Multithreading) và bất đồng bộ (Asynchonous)
 • Sử dụng Github để quản lý Source code
 
 • Tất cả những ai muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình C# và muốn phát triển ứng dụng Web chuyên nghiệp trên công nghệ .NET Core.
 • Sẽ thuận lợi hơn nếu bạn đã có kiến thức cơ bản về thiết kế website với HTML5, CSS3, Jquery và Bootstrap.
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:   
 • Nắm vững kiến thức lập trình C# nền tảng, sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán thực tế.
 • Hiểu rõ .NET Core Framework và lập trình hướng đối tượng.
 • Lập trình ứng dụng web đúng chuẩn với APS .NET Core MVC
 • Sử dụng gRPC, Web API xây dựng các Web Service
 • Xây dựng và triển khai các dịch vụ, đa dịch vụ với gRPC và Web API Service
 • Vận dụng kỹ thuật DI và IoC, Design Patterns trong xây dựng ứng dụng web
 
 • Tổng số giờ: 156 giờ (208 tiết) - 25 tuần (6.5 tháng)
 • Học phí: 8.000.000đ - Ưu đãi: 7.200.000 đ (tùy theo chính sách của khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Module 1: Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C#
  • Tổng quan và giới thiệu môi trường Visual Studio 2019
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử (Operators)
  • Kiểu cấu trúc (struct) và Enum
  • Sử dụng thư viện .Net Core Framework
  • Cấu trúc điều kiện if, switch
  • Parttern matching
  • Cấu trúc lặp while, for, foreach
  • Xây dựng Function
  • Mảng (Array)
  • Phân loại và xử lý lỗi
  • Lập trình hướng đối tượng (OOP)
  • Delegate và Event
  • Collections và Generic Collections
 • Module 2: Entity Framework Core (EF Core) và Remote Procedure Call (gRPC) trong Asp.Net Core
  • Giới thiệu .Net Core và .Net 5
  • Tổng quan SQL Server
  • Tổng quan EF Core
  • Thao tác dữ liệu với EF Core
  • Tổng quan gRPC
  • Xây dựng gRPC service
  • Xây dựng ứng dụng web khai thác gRPC service
  • Sử dụng Github để quản lý Source code
 • Module 3: Xây dựng ứng dụng web ASP.Net Core MVC
  • Tổng quan ASP.Net core MVC
  • Xây dựng Data Model
  • Xây dựng Controler
  • Tạo Layout View, View và Partial View
  • Sử dụng các phương thức của HTML Helper, tạo Form và cập nhật dữ liệu
  • Data Annotation & Validation
  • ASP Membership
  • Routing
  • Triển khai ứng dụng Web MVC
 • Module 4: Xây dựng WebAPI với ASP.Net Core
  • Các nguyên tắc cơ bản trong lập trình
  • Dependency Injection Và Inversion Of Control
  • Design Patterns
  • Tổng quan Web API
  • Sử dụng API từ Microsoft Azure
  • Xây dựng Web Service dùng Web API RESTful Service
 • Module 5: Các kỹ thuật nâng cao trong ASP.Net Core
  • Unit test trong ASP.Net Core
  • Trực quan hóa dữ liệu trong ASP.Net Core
  • Thiết kế Report trong ASP.Net Core
  • Multithreading
  • Asynchonous
  • Agile Development
 • Đồ án Tốt nghiệp
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp certificate "Lập trình viên .NET" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Lập trình viên .NET 2021 - 156 giờ (208 tiết)

Học phí: 8.000.000đ - Ưu đãi: 7.200.000đ

 • Tất cả những ai muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình C# và muốn phát triển ứng dụng Web chuyên nghiệp trên công nghệ .NET Core
 • Liên hệ số hotline 0914 024 357 nếu bạn quan tâm đến khóa học Lập trình viên .NET ONLINE
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
NE21_281T26Thứ 2 + Thứ 6 (17.45 - 21.00)12/12/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO