Môn học mới
Lập trình Ứng dụng Internet Vạn Vật

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng: 
 • Hiểu rõ về hệ thống Internet vạn vật (Internet of Things - IoT).
 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình Arduino: cấu trúc chương trình Arduino, các kiểu dữ liệu, biến, các toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, hàm (function), vào ra dữ liệu số (Digital Input/Output) và vào ra dữ liệu tương tự (Analog Input/Output).
 • Cấu trúc board mạch phát triển IoT trên nền chip WiFi ESP8266 (NodeMCU).
 • Cơ bản về thiết kế mạch điện tử.
 • Thiết kế và lập trình ứng dụng IoT trên nền tảng Blynk Cloud Server (Blynk IoT 2.0) và board mạch phát triển IoT (NodeMCU), kết hợp với các loại cảm biến thông dụng như: cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí, cảm biến đo độ ẩm đất, cảm biến chất lượng không khí, …
 
 • Học viên có kiến thức lập trình cơ bản.
 • Biết sử dụng dịch vụ web trên Internet thông qua kết nối WiFi hoặc 3G/4G
 • Thời gian học:  60 tiết - 45 giờ
 • Học phí: 3.500.000đ/khóa
Bài 1: Tổng quan về IoT 
 • Nội dung:
  • Giới thệu về IoT
  • Đặc tính của hệ thống IoT
  • Ứng dụng của IoT
  • Các thành phần trong hệ thống IoT
  • Kiến trúc phân lớp
Bài 2: Công cụ thiết kế và lập trình ứng dụng IoT
 • Nội dung:
  • Thiết kế mạch điện tử cơ bản
  • Sơ đồ chân và thông số kỹ thuật của board mạch NodeMCU
  • Công cụ lập trình Arduino IDE
  • Ngôn ngữ lập trình Arduino
  • Lập trình nhúng trên board mạch NodeMCU điều khiển một số thiết bị cơ bản như: LED đơn, nút nhấn, biến trở, hiển thị LCD, …
  • Các bước xây dựng ứng dụng IoT
Bài 3: Nền tảng Blynk Cloud Server (Blynk IoT 2.0)
 • Nội dung:
  • Giới thiệu nền tảng Blynk Cloud Server (Blynk IoT 2.0)
  • Các bước thiết kế ứng dụng trên Blynk IoT 2.0
  • Các chức năng trên Blynk App IoT
  • Chân tín hiệu trên Blynk App IoT
  • Giao tiếp giữa Blynk App IoT và NodeMCU
Bài 4: Hệ thống IoT giám sát nhiệt độ và độ ẩm.
 • Nội dung:  
Xây dựng hệ thống IoT giám sát nhiệt độ và độ ẩm không khí thông qua ứng dụng di động. Hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm lên Blynk App IoT thông qua các chức năng Value Display, Gauge và SuperChart. Hệ thống hoạt động theo hai chế độ: tự động (Auto) và điều khiển thủ công (Manual). Trong chế độ Auto cho phép người dùng đặt ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm, khi vượt ngưỡng đã đặt thì hệ thống sẽ tự động bật hệ thống điều khiển quạt gió làm mát, phun sương tạo độ ẩm, gia nhiệt nhằm để ổn định nhiệt độ và độ ẩm. Trong chế độ Manual, người dùng có thể điều khiển bật tắt thiết bị thông qua nút nhấn trên Blynk App IoT.     
 
Bài 5: Hệ thống IoT tưới cây tự động dựa trên độ ẩm đất . 
 • Nội dung: 
Xây dựng hệ thống IoT tưới cây tự động dựa trên độ ẩm đất được giám sát thông qua ứng dụng di động. Giá trị độ ẩm đất được hiển thị lên Blynk App IoT thông qua chức năng Value Display, Gauge và SuperChart. Đồng thời điều khiển tưới cây tự động dựa trên ngưỡng độ ẩm đất được đặt trên Blynk App IoT. Hệ thống hoạt động theo hai chế độ: tự động (Auto) và điều khiển thủ công (Manual).
 
Bài 6: Hệ thống IoT giám sát và cảnh báo ngập nước. 
 • Nội dung:
Xây dựng hệ thống IoT giám sát và cảnh báo ngập nước thông qua ứng dụng di động. Hệ thống cho phép đặt ngưỡng trên và ngưỡng dưới của mực nước trên Blynk App IoT và tự động bật cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng đã đặt. Cho phép chọn mode ON hoặc OFF trên Blynk App IoT để bật hoặc tắt hệ thống cảnh báo. 
 
 
 • Chứng nhận "Lập trình Ứng dụng Internet Vạn Vật" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.