Khóa học Deep Learning với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript

Lập trình R

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng phân tích, thống kê, biểu diễn đồ họạ và báo cáo đơn giản bằng R – một ngôn ngữ lập trình luôn đứng trong “TOP TEN” các ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều và phổ biến nhất. 
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình R tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp. 
 
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ R
 • Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cần trang bị kiến thức lập trình R phục vụ công việc
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình R để xây dựng ứng dụng
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, Function, sử dụng các thư viện cho sẵn của R
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu String, Vector, List, Matric, Array, Data Frame, Object và Class
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu tập tin như txt file, CSV file, Excel file, XML file, JSON file 
 • Xây dựng được các Chart và Graph
 • Lập trình thống kê và báo cáo với các built-in function trong R
 
 • Tổng số giờ: 48 giờ
 • Học phí: 3.500.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
Module 1: R cơ bản
 • Part 1: Basic
  • Tổng quan lập trình R
   • Giới thiệu R
   • Cài đặt và cấu hình, xây dựng ứng dụng đầu tiên
  • R cơ bản
   • Cú pháp cơ bản, biến, hằng
   • Kiểu dữ liệu, Toán tử (Operators)
   • String, Date
  • Cấu trúc điều kiện
   • if
   • switch
  • Cấu trúc lặp
   • repeat, while, for
   • Sử dụng break, next
  • Function
   • Giới thiệu, phân loại
   • Xây dựng function
   • Gọi và sử dụng fuction
  • Vector và Factor
 •     Part 2: Data Structure
  • Array và Matric
  • List và Data Frame
  • Object và class
  • Data Reshaping
Module 2: R nâng cao
 • Part 1: Làm việc với các kiểu dữ liệu tập tin
  • Txt, CSV, Excel, Binary
  • XML
  • JSON
 • Part 2: Graph và Chart
  • Pie Chart, Bar Chart
  • Histogram, Line Graph
  • Scatterplot
 • Part 3: Thống kê và báo cáo
  • Mean, Median & Mode
  • Linear, Multiple, Logistic, Poisson Regression
  • Normal, Binomial Distribution
  • Time Series Analysis, Nonlinear Least Square, Survival Analysis
  • Decision tree, Random Forest

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ "Lập trình R" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO