Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Lập trình Python cơ bản

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python – một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, lập trình Web và phát triển nghề nghiệp. 
 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề đã có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ Python
 
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng ứng dụng
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán
 • Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian
 • Làm việc với List, Tuple và Dictionary để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử
 • Tạo và sử dụng các phương thức, module/package giúp tái sử dụng code
 • Làm việc với tập tin và thư mục với File I/O
 • Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, dễ dàng tham gia Lập trình Python nâng cao
 • Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như C++, C#, PHP, Java…
 
 • Tổng quan lập trình Python
  • Tổng quan lập trình (LT), chương trình và ngôn ngữ lập trình (NNLT)
  • Đặc điểm của Python
  • Cài đặt, cấu hình Python
  • Xây dựng và thực thi ứng dụng Python đầu tiên
 • Biến và các kiểu dữ liệu
  • Biến
  • Các kiểu dữ liệu: Integral Type, Floating-point type
  • Chuỗi - String
  • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
  • Chú thích: #, “““…”””
  • Nhập xuất dữ liệu trên shell
 • Toán tử
  • Toán tử số học, so sánh, gán, logic, định danh
  • Độ ưu tiên toán tử
 • Cấu trúc điều khiển
  • if, if…else
  • if…elif…else
 • Cấu trúc lặp
  • for, while, nest loop
  • Sử dụng break, continue và statement
 • Number, String, Date&Time
  • Mathematical function, String method, Unicode String
  • Time tuple, time module, calendar
 • List
 • Tuple
 • Dictionary
 • Phương thức
  • Xây dựng và gọi sử dụng phương thức
  • Anonymous Function (lambda)
 • Module
  • Module và Package
  • Python’s Standard Library
 • Xử lý ngoại lệ
  • Standard Exceptions
  • Sử dụng assert
  • Xử lý exception
 • File I/O
  • Làm việc với tập tin
  • Làm việc với thư mục
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình Python cơ bản" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Lập trình Python cơ bản - 36 giờ (5 tuần)
Học phí : 2.300.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LPY1_247T37Thứ 3-7 (17.45 - 21.15)26/02/2019137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký
LPY1_247C7NThứ 7 (13.30 - 17.30) - Chủ Nhật (13.30 - 17.30)02/03/2019137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO