Data Science Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web

Databases and SQL for Data Science

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ sở dữ liệu (database)
 • Trang bị cho HV những kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ truy vấn (SQL): các loại truy vấn rút trích, thêm, xóa, cập nhật dữ liệu trong môi trường Data Science.
 • Hướng dẫn HV cách xây dựng và làm việc với CSDL trên Cloud (đám mây), truy cập CSDL với Python sử dụng DB-API
 • Hướng dẫn HV cách thu thập dữ liệu từ Twitter APIs sử dụng Tweepy Python Package
 • Cung cấp cho HV kiến thức phân tích dữ liệu với Python
 • Là khóa học thứ tư của chương trình “Data Science Certificate
 
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ SQL trong việc sắp xếp và rút trích thông tin từ CSDL
 • Thực hiện các truy vấn có chọn lọc, nhóm, thống kê dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, xóa, cập nhật
 • Thu thập dữ liệu từ Twitter APIs sử dụng Tweepy Python Package
 • Làm việc với CSDL trên Cloud
 • Làm việc với cơ sở dữ liệu thực, công cụ khoa học dữ liệu thực và bộ dữ liệu trong thế giới thực
 
 • Thời lượng: 43 tiết (5 tuần), học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 3.700.000 đ

 

 • Database
  • Giới thiệu Database
  • Phân biệt DDL (Data Definition Language) và DML (Data Manipulation Language)
  • Tạo Database instance trên Cloud/máy tính
 • Basic SQL
  • CREATE/DROP TABLE
  • SELECT
  • COUNT/DISTINCT/LIMIT
  • INSERT
  • UPDATE
  • DELETE
  • CONSTRAINT
  • WHERE AND/OR/BETWEEN/IN
 • Advanced SQL
  • String Patterns (%), Ranges
  • ORDER BY
  • GROUP BY, HAVING
  • Built-in Function, Date, Timestamps
  • Sub-query, Nested-select
  • Multiple table: dùng sub-query, implicit JOIN, JOIN operators (INNER JOIN, OUTER JOIN)
  • Sử dụng operations để làm việc với multiple tables: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN
  • UNION
 • Truy cập Database với Python
  • Python và DB
   • Ưu điểm của Python khi làm việc với DB
   • Mô hình truy cập
   • SQL API
   • API của các SQL-Based DBMS system
  • Sử dụng DB API
   • Khái niệm DB-API
   • Khái niệm Python DB-API: Connection Ojbect, Cursor Object
   • Connection method
   • Cusor method
   • Khái niệm DB cursor
   • Sử dụng DB-API
  • Python code tạo table, tải dữ liệu và truy vấn dữ liệu
   • CREATE, INSERT, QUERY
   • Sử dụng pandas nhận dữ liệu từ tableipython-sql
   • Sử dụng Python Variables trong SQL Statements
 • Phân tích dữ liệu với Python
  • Tải csv file vào database warehouse trên cloud
  • Làm việc với SQLite/PostGre SQL
 • Twitter API
  • Truy cập Twitter API
  • Phân loại Twitter API
  • Tweets dạng JSON
  • Sử dụng Tweepy Python Package
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Databases and SQL for Data Science" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Databases and SQL for Data Science - 43 tiết (4 tuần)
Học phí : 3.700.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS4_265S7NThứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ nhật (07.30 - 11.30)10/04/2021137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO