Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

LẬP TRÌNH ANDROID (NÂNG CAO)

 • Hướng dẫn các chức năng nâng cao trong Android.
 • Nâng cấp kỹ thuật lập trình, quản lý và tối ưu ứng dụng
 • Hỗ trợ học viên sáng tạo các ứng dụng với những tính năng đặc sắc do chính mình nghĩ ra.
 • Đã học qua hoặc đã từng lập trình Android.
 • Học viên biết ngôn ngữ lập trình căn bản Java là một lợi thế.
 • Phát triển các ứng dụng, dự án trên Android một cách hoàn chỉnh.
 • Hiểu và sử dụng được Android NDK (Native Developmet Kit) cho việc nhúng các thành phần tạo từ native code (C/C++) vào ứng dụng Android giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý.
 • Tối ưu hóa xử âm thanh, hình ảnh với bộ thư viện OpenGL ES và OpenSL ES.
 • Sử dụng công cụ JNI (Java Native Interface) cho việc tương tác giữa code Java và C/C++, tăng tính tương thích ứng dụng với phần cứng thiết bị.
 • Phát triển ứng dụng với cơ chế Proguard giúp giảm dung lượng ứng dụng và hổ trợ bảo mật bằng cách thay đổi tên biến, lớp tránh tình trạng biên dịch ngược.
 • Áp dụng cơ chế Reflection giúp ứng dụng tương thích trên các phiên bản khác nhau của Android.
 • Thời gian học: 56 giờ
 • Học phí: 2.800.000đ

Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên

Chứng chỉ “Lập trình di động trên Android nâng cao” do Trung tâm tin học – Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.

Bài 1: Thiết lập môi trường lập trình Android NDK
 • Giới thiệu Android NDK.
 • Cài đặt Cygwin, Ant và một số công cụ hỗ trợ.
 
Bài 2: Làm việc với Native Project
 • Tìm hiểu về Android Debug Bridge và Project Configuration.
 • Sử dụng C/C++ trong Java.
 • Biên dịch Native code từ Eclipse.
 
Bài 3: Sử dụng JNI trong lập trình nâng cao
 • Làm việc với Java primitive.
 • Lưu trữ dữ liệu với native key/value.
 • Tham chiếu đối tượng Java từ Native code.
 • Lưu trữ tham chiếu đối tượng với Store.
 • JNI trong C++
 • Xử lý các ngoại lệ trong JNI.
 
Bài 4: Sử dụng lại Java trong Native code
 • Đồng bộ hóa tiến trình Java và Native
 • Gọi Java từ Native code
 • Xử lý dòng lệnh Java trong tiến trình Native
 • Định nghĩa các phương thức JNI
 • Xử lý Bitmap và chỉnh sửa Camera từ Native code.
 
Bài 5: Ứng dụng Native code
 • Tạo Native Activity.
 • Xử lý các sự kiện trong Activity.
 • Tiến trình UI, Native và kiến trúc Android_app.
 • Truy xuất Native Window và Native Time.
 • Cơ chế Reflection và các bảo mật.
 
Bài 6: Đồ họa với OpenGL ES
 • Khởi tạo đối tượng OpenGL ES.
 • Đọc kết cấu PNG với bộ quản lý Asset.
 • Nạp các bộ kết cấu trong OpenGL ES.
 • Làm việc với các Sprite.
 • Thông dịch các Tile map và đối tượng đệm. 
 
Bài 7: Xử lý âm thanh trong OpenSL ES
 • Lập trình với OpenSL ES
 • Tạo bộ máy OpenSL ES và quản lý đầu ra
 • Thực thi các tập tin âm thanh
 • Quản lý phát âm thanh ở chế độ ẩn
 • Tạo và thực thi tập tin âm thanh với hàng đợi đệm.
 
Bài 8: Quản lý thiết bị Nhập và các bộ Cảm biến
 • Tương tác với Android.
 • Xử lý sự kiện Touch.
 • Dò các sự kiện từ bàn phím, bàn rê và bi lăn.
 • Quản lý các bộ cảm biến trên thiết bị. 
 
Bài 9: Sử dụng các bộ thư viện có sẵn
 • Lập trình với các mẫu thư viện chuẩn.
 • Tăng tốc độ biên dịch trên Android.
 • Sử dụng các bộ thư viện ngoài.
 • Sử dụng các biến Makefile. 
 
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO