React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Lập trình di động với React Native nâng cao

 • Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng tổ chức và xây dựng ứng dụng mô hình Client – Server
 • Thiết kế và lưu trữ dữ liệu với MongoDB
 • Xây dựng Dịch vụ web API Restful với NodeJS và MongoDB
 • Xây dựng và phát triển ứng dụng trên Thiết bị Di động với React Native
 • Tự ứng tuyển vào các công ty, doanh nghiệp CNTT
 
 
 • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình trên Thiết bị Di động với React Native hay đã học qua lớp “Lập trình di động với React Native cơ bản”
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Tự tổ chức, xây dựng ứng dụng theo mô hình Client - Server
 • Tự thiết kế và quản trị CSDL MongoDB
 • Có khả năng xây dựng Dịch vụ web API Restful với NodeJS và MongoDB
 • Có khả năng phát triển các ứng dụng di động với các chức năng đa dạng
 
 • Thời lượng: 53 tiết (5 tuần), học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 2.300.000 đ/HV (có chế độ miễn giảm học phí mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 
 • Thiết lập hiệu ứng với Animate
 • Xây dựng ứng dụng với Google Map
 • Xử lý đa phương tiện (tương tác với Camera, Photo trên thiết bị)
 • Cơ sở dữ liệu Realm
 • Xây dựng ứng dụng PushNotification với Google Firebase
 • Quản lý trạng thái với Redux
 • Xây dựng Dịch vụ web API với NodeJS và cơ sở dữ liệu MongoDB
 • Hoàn chỉnh và Public ứng dụng lên App Store
 

Học viên thi đạt kết quả cuối khóa sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình di động với React Native nâng cao" do Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO