• Lập trình viên
  • Trí tuệ nhân tạo
Lập trình viên trẻ - Young programmer
Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ
Lập trình viên trẻ - Young programmer
Lập trình viên trẻ - Young Programmer
  • Điều kiện: Dành cho học sinh cấp 2-3
Thời lượng: 192 giờ
Học phí : 18.000.000đ
Lập trình Game với Pygame
Thời lượng:
Học phí : 4.000.000đ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO