Tổng khai giảng khóa học Kiểm thử phần mềm tester

Kiểm thử Tự động với Quick Test Professional

 • Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện việc kiểm thử tự động các ứng dụng trên QTP.
 • Thông qua các tình huống minh họa được GV hướng dẫn kỹ, mở rộng ra thực tế, học viên có thể thích nghi nhanh chóng với công việc kiểm thử tự động tại các công ty chuyên về kiểm thử hoặc phát triển ứng dụng phần mềm sau này. 
 • Học viên có trình độ Cao đẳng hoặc tương đương trở lên, rất thích hợp cho Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường.
 • Học viên có kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng phần mềm và có kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng máy tính.
 • Học viên mong muốn phát triển sự nghiệp với kiểm thử phần mềm
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức kiểm thử phần mềm cơ bản hoặc đã tham gia lớp LCTP1.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Nắm được các khái niệm về kiểm thử phần mềm tự động
 • Hiểu được cấu trúc và cách thức hoạt động của QTP
 • Xây dựng và thực thi các script từ cơ bản đến nâng cao để kiểm thử tự động các ứng dụng phần mềm
 • Sử dụng hệ thống để xây dựng các báo biểu (report) về chất lượng của sản phẩm
 • Thời gian học: 1 tháng liên tục
 • Tổng số giờ: 27 giờ học trực tiếp trong phòng máy với cấu hình hiện đại.
 • Học phí: 2.000.000 đ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)

 

 • Introduction
 • Automation Fundamental ConceptsTesting ProcessQTP IDE & Components
 • Begin with a QTP Script
 • Record First QTP Script | Identify Test Steps
 • Debugging Options
 • Record & Run Settings | Recording the Script
 • Object Identification 
 • Understanding Expert View/ Keyword View
 • Understanding Recorded Script
 • Replay | Run Settings
 • Test Results Analysis
 • Enhancing Script
 • Parametrization
 • Checkpoints
 • OutPut Values
 • If & Else Loop
 • Reporter.Report Event | Results Formatting
 • Actions
 • Advance Script
 • User Defined Functions
 • Transactions
 • GetROProperty | Object Spy
 • Descriptive Programming
 • Advance Practice
 • Report bug 
 • Log bug
 • Other Testing Tools
 • Selenium
 • Acunetix
 • Fonemonkey
 • SilkTest
 • Xenu

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận " Kiểm thử phần mềm  Quick Test Professional" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO