ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Hồ Thị Hồng Nga

 • Tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ngành CNTT
 • Quá trình làm việc
  • Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm Tin học – ĐH KHTN 
 • Các môn giảng dạy:
  • Chứng chỉ A
  • Chứng chỉ B Văn phòng
  • Chứng chỉ B Access
 • Phương pháp giảng dạy:
  • Chú trọng đến chất lượng đào tạo và khả năng tiếp thu của học viên. Dạy kỹ lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Khuyến khích tính tự học của học viên để ứng dụng kiến thức đã học vào bài tập thực hành
 
Vũ Đình Ái

Vũ Đình Ái

Trần Thùy Riêng

Trần Thùy Riêng

Trần Hồng Vinh

Trần Hồng Vinh

Nguyễn Phan Chí Thành

Nguyễn Phan Chí Thành

Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO