ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Trần Nhật Tân

  • Tốt nghiệp ĐH Khoa Học Tự Nhiên
  • Được Logigear chứng nhận Train the Trainer
  • Hiện đang phụ trách Chuyên môn ngành Lập Trình - CSDL của TTTH
  • Trên 10 năm kinh nghiệm  giảng dạy nhiều chuyên đề Testing, PHP, .Net… và đã từng tham gia giảng dạy các doanh nghiệp trong và ngoài nước
  • Nhiều năm kinh nghiệm  thực hiện nhiều dự án phần mềm cho các doanh nghiệp.
  • Phương pháp giảng dạy: Nhiệt tình giảng dạy, chú trọng thực hành. Tạo không khí sôi nổi để Thầy và Trò học tốt hơn.
Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Vũ Lâm Dũng

Vũ Lâm Dũng

Kiều My

Kiều My

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO