ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Lý Trung Tín

  • Hơn 5 năm kinh nghiệm Quản lý Dự án, 9 năm làm việc trong lĩnh vực software testing.
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các doanh nghiệp và các trường đại học (TTTH KHTN, ĐH Tôn Đức Thắng)
  • Phương pháp giảng dạy: Lập mô hình dự án, tạo điều kiện cho học viên va chạm, phân tích và giải quyết những vấn đề thực tế, phát triển tư duy logic và tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.
Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Vũ Lâm Dũng

Vũ Lâm Dũng

Kiều My

Kiều My

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO