ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Mai Lĩnh

Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn Lập trình iOS, Công nghệ phần mềm, Lập trình hướng đối tượng,...tại Đại học Sư phạm TP.HCM, Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM
Trên 6 năm kinh nghiệm làm việc thực tế, các dự án đã tham gia:
  • Làm việc với trung tâm Selab ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM về một số iOS app: QuarterOnCampus, Hardin House, Power Egg Schedule, Math Dictionary.
  • Phối hợp với Công ty CSCOM phát triển ứng dụng HCM eGov trên iOS, được sử dụng bởi Ủy ban nhân dân TPHCM. 
  • Phát triển các dự án về Mobile cho trường ĐH Sư Phạm TPHCM: Cổng thông tin điện tử, Hệ thống tín chỉ Online, Hệ thống Mobile-Learning.
  • Phát triển các hệ thống học tập trực tuyến E-Learning cho Đại học Sư Phạm.
  • Phát triển các hệ thống học tập trực tuyến E-Learning cho các Ngân hàng: OCB, SCB, Kiên Long, Bản Việt.
Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Vũ Lâm Dũng

Vũ Lâm Dũng

Kiều My

Kiều My

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO