ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Anh Tuấn

  • Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại TTTH - ĐH KHTN các chuyên đề .Net, PHP từ cơ bản đến nâng cao
  • Trực tiếp tham gia giảng dạy các doanh nghiệp (Vietsovpetro, Sở TTTT, ISBVN)
  • Kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án phần mềm cho các doanh nghiệp.
  • Phương pháp giảng dạy: luôn tạo mọi điều kiện để học viên phát huy hết tiềm năng của mình.
Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Vũ Lâm Dũng

Vũ Lâm Dũng

Kiều My

Kiều My

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO