Workshop “Giới thiệu Microsoft Fabric - Giải pháp phân tích dữ liệu cho kỷ nguyên AI ”

Workshop “Giới thiệu Microsoft Fabric - Giải...

ngày 16-02-2024

Workshop “Giới thiệu Microsoft Fabric - Giải pháp phân tích dữ liệu cho kỷ nguyên AI" tổ chức vào ngày 11/08/2023, sẽ mang đến cho bạn bức tranh toàn cảnh...

[Workshop Data Science Process] Case Study: Customer Segmentation (Phân nhóm khách hàng)

[Workshop Data Science Process] Case Study: Customer Segmentation (Phân nhóm khách hàng)

ngày 12-05-2023

Tham gia Workshop sẽ giúp bạn triển khai "step by step" theo Data Science Process với một case study rất thực tế và hấp dẫn là “Customer Segmentation - Phân nhóm/phân cụm khách hàng”

Xem tiếp
[Workshop 21/01/2021] - Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet

[Workshop 21/01/2021] - Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet

ngày 12-05-2023

Hội thảo miễn phí Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet do Trung Tâm Tin Học tổ chức dành cho các bạn học viên đã học qua lớp Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization. Hội thảo giúp bạn xây dựng ứng dụng có thể tải xuống, trích xuất, sắp xếp, lưu trữ và phân tích thông tin hữu ích từ web một cách tự động

Xem tiếp
Lớp ôn tập Trực quan hóa dữ liệu - Ứng dụng Toán trong Data Science – Xác suất & Thống kê

Lớp ôn tập Trực quan hóa dữ liệu - Ứng dụng Toán trong Data Science – Xác suất & Thống kê

ngày 16-02-2024

Nhằm mục đích giúp bạn hệ thống lại kiến thức quan trọng của LDS2 – LDS3 cũng như vận dụng giải quyết tình huống thực tế. Trung Tâm Tin Học tổ chức lớp ôn tập miễn phí dành cho các bạn học viên.

Xem tiếp
[Workshop] - Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet

[Workshop] - Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet

ngày 27-08-2020

Hội thảo miễn phí Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet do Trung Tâm Tin Học tổ chức, giúp bạn xây dựng ứng dụng có thể tải xuống, trích xuất, sắp xếp, lưu trữ và phân tích thông tin hữu ích từ web một cách tự động

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO