Trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng

 • Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (Machine Learning) và khả năng ứng dụng AI & Machine Learning  ở hiện tại và tương lai.
 • Giúp người học có thể hiểu những yếu tố quan trọng trong việc ứng dụng AI, từ đó có thể định hướng tính ứng dụng của AI & ML  trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... để hỗ trợ việc ra quyết định, chiến lược một cách hiệu quả hơn.
 • Khóa học cũng mang đến cho học viên (HV) những trải nghiệm thực tế một số ứng dụng về Thị giác máy tính (Computer Vision), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP),... để thấy rõ hơn tính ứng dụng của AI & Machine Learning trong các lĩnh vực. 
Hãy tìm cách kết hợp trí tuệ con người và sức mạnh máy tính để giải quyết vấn đề một cách vi diệu hơn, biến những điều không thể thành có thể. 

Tất cả những ai quan tâm đến AI và các ứng dụng của AI sẽ thay đổi cuộc sống, công việc của mọi người như thế nào trong hiện tại và tương lai. 

 • Tổng số giờ: 12 giờ (4 buổi)
 • Học phí: 2.500.000đ 
Session 1: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)
 • Lịch sử AI
 • Vai trò và tầm quan trọng của AI
 • AI - Machine Learning - Deep Learning
 • Ứng dụng AI trong các lĩnh vực
 • Câu chuyện ứng dụng AI của các "ông lớn"
Session 2: Máy học (Machine Learning)
 • Khám phá Máy học và cách nó được áp dụng trong các lĩnh vực
 • Phân loại Máy học: học có giám sát (Supervised learning), học không giám sát (Unsupervised learning), học tăng cường (Reinforcement learning)
 • Quy trình máy học (Machine Learning process)
 • Trải nghiệm ứng dụng học có giám sát / không giám sát/ tăng cường
Session 3: Học sâu (Deep Learning)
 • Phân loại  Deep Learning
 • Mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN)
 • Ứng dụng Học sâu trong các lĩnh vực
Session 4: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)
 • Các tính năng cốt lõi của xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Ứng dụng NLP trong các lĩnh vực
 • Cách một tổ chức có thể sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để đạt được sự dẫn đầu về chi phí, sự khác biệt
 • Trải nghiệm ứng dụng phân loại cảm xúc (Sentiment Analysis) 
 • Trải nghiệm ứng dụng ChatGPT 
Session 5: Thị giác máy tính và học sâu (Computer Vision & Deep Learning)
 • Tổng quan thị giác máy tính
 • Vai trò của AI trong thị giác máy tính
 • Ứng dụng thị giác máy tính trong các lĩnh vực
 • Trải nghiệm ứng dụng Thị giác máy tính 
 

Học viên sẽ được cấp chứng nhận "Trí tuệ nhân tạo (AI) và Ứng dụng" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên sau khi hoàn thành khóa học.

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.