Khóa học Combo Python cơ bản + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Khóa học Data Science Online
Khóa học Lập trình R cho Khoa học dữ liệu
Khóa học Data Science for Marketing Certificate

Machine Learning Capstone Project

  • HV sẽ làm đồ án tại nhà, gặp Giảng viên hướng dẫn 4 lần và 1 lần báo cáo đồ án
  • Đồ án tốt nghiệp sẽ được thực hiện trong 5 tuần, tính từ ngày khai giảng. Bạn sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào tuần thứ 5.
  • Chứng chỉ của chương trình sẽ chỉ được cấp khi bạn hoàn thành tất cả các môn & hoàn thành đồ án tốt nghiệp với số điểm >= 5.0 điểm
  • Đề tài đồ án: Bạn có thể lựa chọn Đề tài (Gửi Giảng viên xem trước) hoặc Giảng viên phân công.
  • Đợt Đồ án tốt nghiệp tiếp theo là ngày 27/07/2021, liên hệ tttnga@csc.hcmus.edu.vn để được hướng dẫn
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO