Khóa học Combo Python cơ bản + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Khóa học Data Science Online
Khóa học Data Science for Marketing Certificate

Hành trang tốt nghiệp Data Science

 • Khóa học được thiết kế với mục tiêu tổng hợp lại kiến thức quan trọng mà học viên đã học trong chương trình Data Science và trang bị thêm các kiến thức mới cần thiết, giúp học viên tự tin thực hiện đồ án tốt nghiệp Data Science cũng như làm hành trang cho công việc sau này.
 • Học viên đã học xong các khóa học trong chương trình Data Science, sắp tham gia làm đồ án tốt nghiệp.
 • Học viên muốn tổng hợp lại các kiến thức quan trọng trong chương trình Data Science và muốn trang bị thêm một số kiến thức mới cần thiết cho công việc.
 • Chú ý: HV tự trang bị kiến thức về Domain Knowledge


 

 • Thời gian: 24 tiết - 18 giờ 
 • Học phí:  1.000.000đ
 
 • Chủ đề 1: Data Collection (Thu thập dữ liệu)
  • Các kỹ thuật thu thập dữ liệu
 • Chủ đề 2: Data Storytelling (Trực quan hóa dữ liệu)
  • Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu
  • Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib, Seaborn
 • Chủ đề 3: Natuaral Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
  • Công cụ và kỹ năng làm việc với ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Việt
 • Chủ đề 4: Data Science Process (Quy trình Data Science)
  • Các bước trong quy trình Data Science
  • Triển khai project Data Science theo các bước trong quy trình
 • Chủ đề 5: Project Deployment (Triển khai dự án)
  • Làm việc với Streamlit và Heroku
  • Xuất bản - đem sản phẩm đến với người dùng cuối (enduser)
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO