Deep Learning with Python

 • Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về Deep Learning, một nhánh rất “hot” của Machine Learning.
 • Trang bị kiến thức và kỹ năng vận dụng các thuật toán quan trọng như Artificial Neural Network (ANN) – mạng neuron nhân tạo, Convolutional Neural Network (CNN) – mạng neuron tích chập, Transfer Learning từ Pre-trained model, Recurrent neural network (RNN) - mạng neuron hồi quy, AutoEncoder – mạng tự mã hóa, Generative Adversarial Networks (GANs); Deep Learning và Natural Language Processing (NLP) như Text Classification,; Deep Learning và Computer Vision như Face detection – nhận diện khuôn mặt, Object detection - nhận diện vật thể; thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, sklearn, TensorFlow, Keras…
 • Thực hiện các project cụ thể trong bối cảnh giải quyết các vấn đề Deep Learning hấp dẫn
 • Là khóa học thứ tám trong chương trình “Data Science and Machine Learning Certificate” 

 

 • HV đã tham gia khóa “Machine Learning with Python” hoặc có kiến thức tương đương
 • HV muốn áp dụng Machine Learning vào công việc
 • HV có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Machine Learning với Python

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Lựa chọn, áp dụng và triển khai các thuật toán Deep Learning một cách thích hợp dựa trên yêu cầu công việc.
 • Hiểu và vận dụng các thuật toán Deep Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể

 

 • Tổng số giờ: 64 tiết (5 tuần)
 • Học phí: 5.800.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan Deep Learning
  • Giới thiệu, phân loại Deep Learning
  • Phạm vi áp dụng, so sánh Machine Learning và Deep Learning
  • Thư viện hỗ trợ Deep Learning: TensorFlow, Keras…
  • Làm việc với TensorFlow và Keras
 • TensorFlow
  • Giới thiệu
  • Tensor
  • TensorFlow cơ bản
  • Constants, Placeholder, Variables
  • Operators
 • Artificial Neural Network (ANN) – mạng neuron nhân tạo
  • Giới thiệu: Biological Neuron Network - mạng neuron sinh học, ANN, perceptron, thuật ngữ
  • Tính toán logic với Neurons
  • Hoạt động của Neural
  • Neural network học như thế nào? 
  • Activation Function: Linear, Sigmoid, TanH, Softmax, rectified linear unit (ReLU)
  • Back propagation
  • Loss function, Optimizers
  • Gradient Descent, Stochastic Gradian Descent
  • Xây dựng ANN, đánh giá
  • Cải thiện model với Dropout, GridSearchCV…
 • Convolutional Neural Network (CNN) – mạng neuron tích chập
  • Giới thiệu CNN, đặc điểm, ứng dụng
  • Convolution Operation
  • ReLU layer 
  • Pooling
  • Flattening
  • Full connection
  • Softmax
  • Cross entropy
  • Xây dựng CNN, đánh giá và tinh chỉnh CNN
 • Transfer Learning từ Pre-trained model
  • Giới thiệu Transfer Learning
  • Lý do nên áp dụng pre-trained model
  • Tiến trình Transfer Learning
  • Bộ dữ liệu ImageNet/ ILSVRC
  • Pre-trained model trong Keras: VGG, ResNet, MobileNet, Inception50…
  • Sử dụng pre-trained model
  • Triển khai transfer learning với pre-trained model
 • Recurrent neural network (RNN) - mạng neuron hồi quy
  • Giới thiệu RNN, đặc điểm, ứng dụng
  • Computational Graph
  • Vanishing Gradient Descent
  • Long Short Term Memory (LSTM), LSTM Variation
  • Xây dựng RNN, đánh giá và tinh chỉnh RNN
 • Natural Language Processing (NLP) với Deep Learning
  • Giới thiệu NLP: ngôn ngữ tự nhiên, thách thức của ngôn ngữ tự nhiên…
  • Basic Tranformation: Tokenization, CountVectorizer, Tf-Idf (Term frequency-inverse document frequency), HashingVectorizer, Keras text_to_word_sequence, Keras one_hot, Keras Tokenizer API…
  • Text Classification với RNN
 • AutoEncoder
  • Giới thiệu, đặc điểm, ứng dụng 
  • AutoEncoder: Encoder, Decoder
  • Loss function
  • Xây dựng AutoEncoder: Simple AutoEncoder, Deep AutoEncoder, CNN AutoEncoder
 • Face detection - Nhận diện khuôn mặt
  • Viola Jones algorithm
  • Haar- like features
  • LBP cascade classifier
  • So sánh Haar và LBP
  • Intergral Image
  • Training classifier
  • AdaBoost
  • Cascading
  • Xây dựng face detection với OpenCV
  • Đối phó với False Positives (nhận diện sai)
  • Nhận diện khuôn mặt với MTCNN
 • Object detection - nhận diện vật thể
  • Nhiệm vụ của Computer Vision
  • Classification + Localization
  • Object detection algorithm
  • YOLO - Xây dựng object detection với YOLO
 • Generative Adversarial Networks (GANs)
  • Giới thiệu, đặc điểm
  • Cách thức hoạt động của GANs
  • Ứng dụng GANs
  • Tạo ảnh với GANs
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Deep Learning with Python - Ứng dụng học sâu với Python" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

 
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Deep Learning with Python - 48 giờ

Học phí: 5.800.000đ - Nhận ƯU ĐÃI HỌC PHÍ khi ghi danh online + hoàn tất ​trước ngày 03/06/2023

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS8_285S7N4_ONThứ 7 - Chủ Nhật (08.00 - 11.30) + Thứ 4 (18.00 - 21.00)03/06/2023OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN