Khóa học Combo Python cơ bản + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Khóa học Data Science Online
Khóa học Data Science for Marketing Certificate

Databases and SQL for Data Science

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ sở dữ liệu (database)
 • Trang bị cho HV những kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ truy vấn (SQL): các loại truy vấn rút trích, thêm, xóa, cập nhật dữ liệu trong môi trường Data Science.
 • Hướng dẫn HV cách xây dựng và làm việc với CSDL trên Cloud (đám mây), truy cập CSDL với Python sử dụng DB-API
 • Hướng dẫn HV cách thu thập dữ liệu từ Twitter APIs sử dụng Tweepy Python Package
 • Cung cấp cho HV kiến thức phân tích dữ liệu với Python
 • Là khóa học thứ tư của chương trình “Data Science Certificate
 
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ SQL trong việc sắp xếp và rút trích thông tin từ CSDL
 • Thực hiện các truy vấn có chọn lọc, nhóm, thống kê dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, xóa, cập nhật
 • Thu thập dữ liệu từ Twitter APIs sử dụng Tweepy Python Package
 • Làm việc với CSDL trên Cloud
 • Làm việc với cơ sở dữ liệu thực, công cụ khoa học dữ liệu thực và bộ dữ liệu trong thế giới thực
 
 • Thời lượng: 43 tiết (5 tuần), học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 3.700.000 đ

 

 • Database
  • Giới thiệu Database
  • Phân biệt DDL (Data Definition Language) và DML (Data Manipulation Language)
  • Tạo Database instance trên Cloud/máy tính
 • Basic SQL
  • CREATE/DROP TABLE
  • SELECT
  • COUNT/DISTINCT/LIMIT
  • INSERT
  • UPDATE
  • DELETE
  • CONSTRAINT
  • WHERE AND/OR/BETWEEN/IN
 • Advanced SQL
  • String Patterns (%), Ranges
  • ORDER BY
  • GROUP BY, HAVING
  • Built-in Function, Date, Timestamps
  • Sub-query, Nested-select
  • Multiple table: dùng sub-query, implicit JOIN, JOIN operators (INNER JOIN, OUTER JOIN)
  • Sử dụng operations để làm việc với multiple tables: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN
  • UNION
 • Truy cập Database với Python
  • Python và DB
   • Ưu điểm của Python khi làm việc với DB
   • Mô hình truy cập
   • SQL API
   • API của các SQL-Based DBMS system
  • Sử dụng DB API
   • Khái niệm DB-API
   • Khái niệm Python DB-API: Connection Ojbect, Cursor Object
   • Connection method
   • Cusor method
   • Khái niệm DB cursor
   • Sử dụng DB-API
  • Python code tạo table, tải dữ liệu và truy vấn dữ liệu
   • CREATE, INSERT, QUERY
   • Sử dụng pandas nhận dữ liệu từ tableipython-sql
   • Sử dụng Python Variables trong SQL Statements
 • Phân tích dữ liệu với Python
  • Tải csv file vào database warehouse trên cloud
  • Làm việc với SQLite/PostGre SQL
 • Twitter API
  • Truy cập Twitter API
  • Phân loại Twitter API
  • Tweets dạng JSON
  • Sử dụng Tweepy Python Package
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Databases and SQL for Data Science" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Databases and SQL for Data Science - 43 tiết (4 tuần)
Học phí : 3.700.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LDS4_271S7NONThứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ Nhật (07.30 - 11.30)20/11/2021OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO