Database SQL and Data Collection for Data Science

SQL được sử dụng ở khắp mọi nơi. Google, Facebook, Amazon,… và hầu hết các tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp đều sử dụng. 

 
Các Công ty hiện nay đều tự xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu và thực hiện phân tích.
 
Nếu muốn làm việc trong lĩnh vực Data Science bạn cần có kiến thức về SQL. Thống kê mới nhất tại các trang tuyển dụng uy tín, SQL là một trong những kỹ năng phổ biến nhất được yêu cầu ở các công ty khi tuyển dụng.
 
Tham gia khóa học “Database SQL and Data Collection for Data Science” sẽ giúp bạn:
 • Tự tin quản lí hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mình một cách khoa học, tiện dụng khi mà dữ liệu phát triển nhanh chóng theo cấp số nhân hằng giờ, hằng ngày
 • Thành thạo rút trích dữ liệu mà mình cần sử dụng để thống kê trong hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp
 • Dễ dàng thu thập dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn các nhau trên Internet một cách dễ dàng và nhanh chóng
 
 • Tất cả những ai có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Machine Learning, Data Science
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

Đặc biệt phù hợp với Người đi làm, mong muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực Data Science - Machine Learning, tùy biến theo nhu cầu và ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Yêu cầu đầu vào : HV đã tham gia khóa Data Manipulation and Visualization with Python hoặc có kiến thức tương đương 
 
 • Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ SQL trong việc sắp xếp và rút trích thông tin từ CSDL
 • Thực hiện các truy vấn có chọn lọc, nhóm, thống kê dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, xóa, cập nhật
 • Làm việc với các loại CSDL phổ biến như: MySQL, Sqlite, MariaDB, PostgreSQL, …
 • Thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping)
 • Làm việc với CSDL trên Cloud

 

 • Database

 •  SQL

 • MySQL

 • Sqlite

 • MariaDB

 • PostgreSQL

 • Web Scraping   

 • Thời lượng: 40 giờ - 53 tiết (5 tuần), học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 5.200.000 đ
 • Database
  • Giới thiệu Database
  • Phân biệt DDL (Data Definition Language) và DML (Data Manipulation Language)
  • Tạo Database instance trên Cloud/máy tính
 • Basic SQL
  • SELECT
  • COUNT/DISTINCT/LIMIT
  • WHERE AND/OR/BETWEEN/IN
  • String Patterns (%), Ranges
  • ORDER BY
  • GROUP BY, HAVING
 • Advanced SQL
  • Built-in Function, Date, Timestamps
  • Sub-query, Nested-select
  • Multiple table: dùng sub-query, implicit JOIN, JOIN operators (INNER JOIN, OUTER JOIN)
  • Sử dụng operations để làm việc với multiple tables: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN
  • UNION
  • Các hàm cửa sổ trong truy vấn SQL
  • Pattern Matching
  • CTE và View
 • Truy cập Database với Python
  • Python và DB
   • Ưu điểm của Python khi làm việc với DB
   • Mô hình truy cập
   • SQL API
   • API của các SQL-Based DBMS system
  • Sử dụng DB API
   • Khái niệm DB-API
   • Khái niệm Python DB-API: Connection Ojbect, Cursor Object
   • Connection method
   • Cusor method
   • Khái niệm DB cursor
   • Sử dụng DB-API
  • Python code tạo table, tải dữ liệu và truy vấn dữ liệu
   • CREATE, INSERT, QUERY
   • Sử dụng pandas nhận dữ liệu từ table thông qua ipython-sql
   • Sử dụng Python Variables trong SQL Statements
 • SQLite & PostgreSQL
  • Tải csv file vào database warehouse trên cloud
  • Làm việc với SQLite/PostgreSQL
 • Truy vấn dữ liệu với FugueSQL
  • Cài đặt và cấu hình FugueSQL
  • Cú pháp và các hàm sử dụng trong FugueSQL
  • Truy vấn dữ liệu từ các tập tin dữ liệu và các đối tượng như DataFrame, List…
  • Kết xuất và trực quan hóa dữ liệu từ FugueSQL
 • Thu thập dữ liệu từ Internet (Web Scraping)
  • Selenium
  • Scrapy
  • Beautifulsoup
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Database SQL and Data Collection for Data Science - Truy vấn và thu thập dữ liệu cho Khoa học dữ liệu" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.