Khóa học Combo Python cơ bản + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Khóa học Data Science Online
Khóa học Data Science for Marketing Certificate

Data Science Capstone Project (Hình thức 2)

 • Khóa học được thiết kế với nhiều đồ án thực tế khác nhau dựa trên các bài toán quan trọng của Data Science. 
 • Dành cho HV chưa có đồ án riêng (từ cơ quan, doanh nghiệp…); HV muốn trải nghiệm, ứng dụng giải quyết nhiều bài toán Data Science khác nhau trong cùng một khóa học; HV chương trình dài hạn Machine Learning muốn trang bị thêm kiến thức cho công việc phụ trách.
 • Dành cho HV chưa có đồ án riêng (từ cơ quan, doanh nghiệp…);
 • HV muốn trải nghiệm, ứng dụng giải quyết nhiều bài toán Data Science khác nhau trong cùng một khóa học;
 • HV chương trình dài hạn Machine Learning muốn trang bị thêm kiến thức cho công việc phụ trách.
 • Thời lượng: 5 tuần (HV gặp GVHD 2 buổi/tuần, qua Zoom nếu học Online, trực tiếp tại phòng học nếu học Offline)
 • Học phí: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng)
 • Ưu đãi đặc biệt:
  • Giảm 50% học phí, chỉ còn 2.500.000 đ, cho HV đóng rời từng môn và đã học từ 7 môn trở lên của chương trình Data Science (môn LDS7 - R Programming Language for Data Science có thể học sau khi làm đồ án)
  • Giảm 50% học phí, chỉ còn 2.500.000 đ, cho HV đã học xong các môn trong chương trình Machine Learning.
 • HV đóng trọn gói chương trình Data Science không phải đóng thêm học phí lớp Đồ án tốt nghiệp Data Science.
 • Mọi thông tin tư vấn, HV liên hệ bạn Tú Trinh (email: ntttrinh@csc.hcmus.edu.vn) hoặc bạn Tuyết Trinh (email: nttuyettrinh@csc.hcmus.edu.vn) để được hướng dẫn thêm.
 
HV sẽ thực hiện 3 đồ án thuộc 3 trong 6 bài toán quan trọng của Data Science dưới đây: 
 • Bài toán Classification (Sentiment Analysis, Document Classification, Customer Classification, Investment Suggestions…)
 • Bài toán Regression (Price Prediction, Energy Consumption Prediction, Sales of Goods Prediction, Forecasting Revenues & Expenses …)
 • Bài toán Clustering (Customer Clustering, Document Clustering, Weather/Climate Clustering, Sociology Clustering…)
 • Bài toán Time Series Analysis (Output of Goods Analysis, Amount of Customers Analysis, Weather Forecast, Gold/ Stock Prices Prediction, Business Development Analysis…)
 • Bài toán Association Rule Analysis (Market Basket Analysis, Web Mining…) và/ hoặc Recommendation System (E-commerce/ Retail/ Media/ Banking/ News Articles… Recommendation System)
 • Bài toán phối hợp (từ hai bài toán phía trên)
Trong ba đồ án thực hiện, HV sẽ chọn một đồ án để làm giao diện cho người dùng (End-User Interface)
 
Chú ý: Mỗi khóa học sẽ luân phiên thay đổi các đồ án/ bài toán khác nhau.
 
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO