Lập trình Android
React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Mình đang theo học khóa học Lập trình Android tại Trung tâm, đối với mình thì phòng học và trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện học tập tốt nhất. Thầy dạy rất nhiệt tình và dễ hiểu, luôn ...

Mình đang theo học khóa học Lập trình Android tại Trung tâm, đối với mình thì phòng học và trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện học tập tốt nhất. Thầy dạy rất nhiệt tình và dễ hiểu, luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ học viên bất cứ khi nào khi nào học viên cần.

Thái Văn Đồng

Lập trình Android

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO