React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Mình thấy các ứng dụng của Android khá hay nên đã bị hấp dẫn và muốn học ngay. Đây là một lĩnh vực mới lạ và hệ điều hành Android cũng đang phát triển khá mạnh nên mình đã đăng ký học. Vì ...

Mình thấy các ứng dụng của Android khá hay nên đã bị hấp dẫn và muốn học ngay. Đây là một lĩnh vực mới lạ và hệ điều hành Android cũng đang phát triển khá mạnh nên mình đã đăng ký học. Vì mình cũng đang học về Java nên mình quyết định kết hợp học Android luôn. Khi học tại đây, mình đã tích lũy được nhiều kiến thức rất bổ ích. Mình muốn nghiên cứu sâu về Android hơn nữa trước khi học thêm những module khác.

Nguyễn Đỗ Quang Thạch

Lập trình Android

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO