React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Chất lượng ở Trung Tâm rất tuyệt vời! Không chỉ về kiến thức và cách dạy, mà còn tuyệt vời về cơ sở vật chất. Đặc biệt là giảng viên rất nhiệt tình. Tôi không chỉ học được kiến thức ở đây ...

Chất lượng ở Trung Tâm rất tuyệt vời! Không chỉ về kiến thức và cách dạy, mà còn tuyệt vời về cơ sở vật chất. Đặc biệt là giảng viên rất nhiệt tình. Tôi không chỉ học được kiến thức ở đây mà còn học được nhiều điều hay khác: cách viết CV, kỹ năng lập trình, kỹ năng làm việc nhóm... cũng như kinh nghiệm sống. Sau 5 tháng học ở đây, tôi đã có thể viết được một ứng dụng riêng cho mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng và hài lòng mọi thứ ở Trung Tâm. Chúc Trung Tâm ngày càng phát triển.

Quách Trọng Huy

Lập trình Android

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO