React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Mình chọn Android bởi vì nó là hệ điều hành dễ học, dễ dùng, gần gũi với tất cả mọi người. Ngoài ra các thiết bị chạy hệ điều hành này cũng phổ biến và dễ test hơn. Học lập trình di động ...

Mình chọn Android bởi vì nó là hệ điều hành dễ học, dễ dùng, gần gũi với tất cả mọi người. Ngoài ra các thiết bị chạy hệ điều hành này cũng phổ biến và dễ test hơn. Học lập trình di động trên Android cũng giúp mình dễ dàng kiếm việc làm hơn. Sau khi học xong thì mình quyết định sẽ phát triển sự nghiệp theo con đường này

Nguyễn Hoàng Đắc

Lập trình Android

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO