React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Khóa học tại T3h cung cấp những kiến thức cần thiết cho công việc của mình. Thầy Thanh là một trong những giảng viên mà mình được học, thầy dạy rất hay và hướng dẫn cụ thể cho học viên. Và ...

Khóa học tại T3h cung cấp những kiến thức cần thiết cho công việc của mình. Thầy Thanh là một trong những giảng viên mà mình được học, thầy dạy rất hay và hướng dẫn cụ thể cho học viên. Và mình mong muốn Trung tâm có thể bổ sung thêm một số khóa học về Front-end để mình có điều kiện được tiếp tục học tại Trung tâm. Cảm ơn Trung tâm rất nhiều.

Nguyễn Thanh Tùng

Lập trình Android

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO