React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Đây là 1 lĩnh vực mới mẻ và khá thú vị, tôi luôn thích thú khi được khám phá những kiến thức mới. Tôi rất hài lòng với chất lượng đào tạo tại Trung Tâm. Nếu Trung Tâm có thêm các khóa học ...

Đây là 1 lĩnh vực mới mẻ và khá thú vị, tôi luôn thích thú khi được khám phá những kiến thức mới. Tôi rất hài lòng với chất lượng đào tạo tại Trung Tâm. Nếu Trung Tâm có thêm các khóa học nâng cao về lập trình trên iOS, tôi sẽ tiếp tục học.

Lê Minh Khánh

Lập trình iOS (Objective-C)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO