TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI

Kế hoạch thi K 236

1. Thi lần 1

  • Ngày công bố kết quả thi: Thứ sáu, ngày 12/01/2018
  • Ngày nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 14/01/2018
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo: 14:00 Thứ Ba, ngày 16/01/2018
  • Thời hạn đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Ghi danh TTTH (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5) : Từ ngày 12/01/2018 đến 17/01/2018

2. Thi lần 2 tại TTTH :

*** Dành cho học viên Khóa 236 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) ***

  • Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 21/01/2018
  • Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ Sáu, ngày 26/01/2018
  • Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 26/01/2018 đến ngày 28/01/2018
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo thi lần 2: Thứ Tư, ngày 31/01/2018

3. Lưu ý:

*** Nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi thi ***