TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI

Kế hoạch thi K 232

1. Thi lần 1

  • Ngày công bố kết quả thi: Thứ bảy, ngày 05/08/2017
  • Ngày nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 05/08/2017 đến ngày 07/08/2017
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo: 14:00 Thứ Ba, ngày 08/08/2017
  • Thời hạn đăng ký thi lần 2 tại Văn phòng Ghi danh TTTH (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5) : Từ ngày 05/08/2017 đến 09/08/2017

2. Thi lần 2 tại TTTH :

*** Dành cho học viên Khóa 232 thi lần 1 không đạt hoặc bỏ thi (Lớp chuyên đề không tổ chức thi lần 2) ***

  • Ngày thi lần 2 : Chủ Nhật ngày 13/08/2017
  • Ngày công bố kết quả thi lần 2 : Thứ Sáu, ngày 18/08/2017
  • Ngày nhận đơn phúc khảo thi lần 2 : Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 20/08/2017
  • Ngày công bố kết quả phúc khảo thi lần 2: Thứ Tư, ngày 23/08/2017

3. Lưu ý:

*** Nhớ mang theo CMND hoặc giấy tùy tùy thân có dán ảnh khi đi thi ***