Chuyển đổi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao

  • Ôn tập & Hệ thống lại kiến thức của chương trình Ứng dụng CNTT Nâng cao
  • Giúp học viên thi đạt và nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao
  • Cán bộ, nhân viên, sinh viên mong muốn được cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao phục vụ cho công việc, học tập
  • Điều kiện học: Học viên đã có Chứng chỉ A và có trình độ tương đương Chứng chỉ B (THVP), hoặc HV đã có Chứng chỉ B (THVP) muốn chuyển đổi sang Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao
  • Hệ thống & ôn tập lại kiến thức của chương trình Ứng dụng CNTT Nâng cao.
  • Giúp học viên có thể thi đạt và nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao.
  • Thời gian học: 3 buổi
  • Tổng số tiết: 12 tiết, học trực tiếp trên máy
  • Học phí: 350.000 VND/khoá 
  • Sau khi thi đạt, HV sẽ được cấp Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO của Bộ GDĐT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO