Trong thời đại ngày nay, Tin Học Văn Phòng đã đang và sẽ là một phần không thể thiếu để phục vụ con người trong học tập, công việc và cuộc sống. Các lớp Tin học Văn phòng (cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản - Nâng cao), Chứng chỉ THVP chuẩn Quốc tế MOS, các lớp chuyên đề ứng dụng  tại Trung tâm được bảo chứng cao về sự uy tín và chất lượng.
 
Hãy trang bị những kiến thức Tin Học Văn Phòng bổ ích cho bản thân ngay hôm nay, các bạn nhé!
 
  • Các lớp tin học Văn phòng
  • Tin học văn phòng chuẩn quốc tế (MOS)
Ứng dụng CNTT Cơ bản (Tin học cơ bản)
Ứng dụng CNTT Nâng cao (Tin học văn phòng)
Luyện Thi Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản
Tin hoc chuẩn quốc tế MOS - EXCEL
Ứng dụng CNTT Cơ bản (Tin học cơ bản)
Ứng dụng CNTT Cơ bản (Tin học cơ bản)

(cấp Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN của Bộ GDĐT thay cho Chứng chỉ ABC theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT)

Máy tinh & mạng máy tính, HĐH Windows, Word - Excel - Powerpoint cơ bản, Internet và các ứng dụng.

Thời lượng: 70 tiết
Học phí : 900.000đ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO