CHỨNG CHỈ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA - TMG 2010

 • Cung cấp cho học viên khả năng khai thác, các kỹ năng quản trị và vận hành hệ thống mạng có cài đặt TMG 2010.
 • Hỗ trợ học viên thiết kế, xây dựng hệ thống mạng tại doanh nghiệp đảm bảo an toàn thông tin.
 
 • Sinh viên khoa CNTT, Toán - Tin, Điện tử,.... Các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học.
 • Học sinh các trường THPT có định hướng theo đuổi lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
 • Tất cả các đối tượng mong muốn có nghề nghiệp vững chắc trong lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
(Kiến thức học viên cần có để theo học: Có kiến thức Quản Trị Mạng Windows Server 2008 / MCITP-SA / kiến thức tương đương).
Sau khi hoàn tất khóa học học viên có khả năng:
 • Các kiến thức và kỹ năng để có thể triển khai và quản lý phần mềm Microsoft Forefont TMG Server 2010.
 • Các kiến thức bảo mật hệ thống sử dụng Microsoft Forefont TMG Server 2010.
 • Thời lượng: 40 giờ /1.5 Tháng
 • Học phí: 2.500.000đ/khóa
 • Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
 • Chứng chỉ "Triển khai hệ thống tường lửa - TMG " của TTTH - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.
 • Thực hiện TMG tích hợp tính năng bảo mật
 • Phân tích web, yêu cầu về bảo mật và hạ tầng mạng
 • Cài đặt và cấu hình TMG
 • Thực hiện phòng chống xâm nhập mạng, proxy, bộ nhớ đệm, bộ lọc
 • Cấu hình bảo mật cho Web, Microsoft Exchange Server, và SharePoint
 • Triển khai hệ thống truy cập từ xa và VPN site-to-site, Cấu hình máy trạm
 • Theo dõi và khắc phục sự cố hệ thống.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO