CHỨNG CHỈ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MAIL EXCHANGE 2010

 • Hướng dẫn triển khai, quản trị hệ thống thư điện tử trong doanh nghiệp hiệu quả, tối ưu.
 • Đưa ra nhiều bài tập thực hành, thảo luận và đánh giá giúp trợ học viên nắm bắt vấn đề một cách hiệu quả nhất.
 
 • Sinh viên khoa CNTT, Toán - Tin, Điện tử,.... Các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học.
 • Học sinh các trường THPT có định hướng theo đuổi lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
 • Tất cả các đối tượng mong muốn có nghề nghiệp vững chắc trong lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
(Kiến thức học viên cần có để theo học: Có kiến thức cơ bản về tin học).
Đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Cisco, có kiến thức chuyên sâu về thiết kế và xây dựng hạ tầng mạng dựa trên công nghệ mạng Cisco:
 • Xây dựng kế hoạch triền khai hệ thống Exchange Server 2010.
 • Cài đặt cấu hình Exchange Server 2010.
 • Chuyển đổi hệ thống Exchange Server 2003/2007 qua Exchange Server 2010.
 • Triển khai giải pháp cân bằng tải và hỗ trợ khả năng chịu lỗi cho Exchange Server 2010.
 • Khắc phục sự cố trong hệ thống Exchange Server 2010.
 • Thời lượng: 40 giờ /1.5 Tháng
 • Học phí: 2.500.000đ/khóa
 • Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
 • Chứng chỉ Triển khai hệ thống Mail Exchange " của TTTH - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.
 • Giới thiệu Exchange và Active Directory
 • Cài đặt Exchange Server
 • Cấu hình dịch vụ Mailbox Server
 • Quản lý Recipient Objects
 • Quản lý E-Mail Addresses và Address Lists
 • Quản lý Client Access
 • Quản lý Message Transport
 • Quản lý Availability, Backup và Recovery
 • Duy trì Messaging System
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO