QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN NỀN TẢNG MỞ (LINUX)

 • Học lý thuyết song song với thực hành. Học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống. 
 • Các bài học được cụ thể hóa thành các tình huống thực tế để học viên biết cách áp dụng.
 
 • Sinh viên khoa CNTT, Toán - Tin, Điện tử,.... Các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học.
(Kiến thức học viên cần có để theo học: Có kiến thức Mạng máy tính cơ bản hoặc tương đương.).
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Cài đặt hệ điều hành Linux mã nguồn mở như Fedora core 8, CentOS, Ubuntu,...
 • Làm quen với môi trường dòng mệnh CLI.
 • Thiết lập và sử dụng môi trường làm việc trên chế độ đồ họa GNOME, KDE, sử dụng các công cụ đồ họa và ứng dụng đa phương tiện, ứng dụng văn phòng OpenOffice.
 • Cài đặt và thiết lập font, bộ gõ tiếng Việt trên hệ điều hành Linux. Thiết lập và quản lý hệ thống tập tin trên Linux.
 • Quản lý người dùng, thiết lập quyền hạn người dùng lên hệ thống tập tin, thiết lập hạn ngạch đĩa cho người dùng.
 • Sử dụng các tiện ích để thiết lập cấu hình hệ thống và ứng dụng.
 • Cài đặt và cập nhật phần mềm, hệ điều hành.
 • Thiết lập cấu hình mạng, đặt địa chỉ, định tuyến mạng, cấp phát địa chỉ IP động.
 • Chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ SAMBA và NFS.
 • Thiết lập hệ thống truy cập từ xa qua TELNET, SSH.
 • Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS, WWW, MAIL, Webmail.
 • Cài đặt và quản trị cơ sở dữ liệu với MySQL
 • Chia sẻ kết nối thông qua các dịch vụ SQUID Proxy, NAT.
 • Thiết lập hệ thống tường lửa, chống tấn công từ ngoài mạng, bảo vễ máy chủ Linux với Iptable, Ipcope..
 • Thời lượng: 96 giờ /3 Tháng
 • Học phí: 2.500.000đ/khóa
 • Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
 • Chứng chỉ "Quản trị mạng mã nguồn mở" của TTTH - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp
Phần 1: Hệ điều hành Linux
 
Bài 1: Giới thiệu về mạng
 • Các kiến thức cơ sở về mạng
 • Các loại mạng máy tính
 • Các mô hình xử lý mạng
 • Các mô hình quản lý mạng
 • Các mô hình ứng dụng mạng
 • Các lợi ích thực tế về mạng
Bài 2: Mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP.
 • Mô hình OSI.
 • Mô hình xử lý và quá trình vận chuyển gói dữ liệu.
 • Mô hình tham chiếu TCP/IP.
 • Tổng quan về IPv4
 • Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến IPv4
 • Giới thiệu các lớp địa chỉ IPv4
 • Chia subnet
Bài 3: Giới thiệu về Linux & cài đặt HĐH Linux
 • Lịch sử phát triển Unix-Linux
 • Ưu và khuyết điểm của HĐH Linux
 • Kiến trúc và đặc điểm của Linux
 • Các phiên bản phân phối của Linux
Bài 4: Quản lý hệ thống tập tin
 • Tổng quan
 • Cấu trúc thư mục hệ thống
 • Các thao tác trên filesystem
 • Các thao tác trên file và thư mục
 • Lưu trữ file và thư mục
Bài 5: Quản lý User, group và phân quyền trên file system
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nhóm
 • Quản lý người dùng và nhóm qua giao diện đồ họa
Bài 6: Quản lý phần mềm
 • Giới thiệu RPM
 • Các đặc điểm RPM
 • Các sử dụng RPM
 • Cài đặt phần mềm từ file nguồn
 • Quản lý phần mềm bằng tiện ích YUM
Bài 7: Trình tiện ích
 • Trình soạn thảo văn bản VIM
 • Tiện ích SETUP
 • Tiện ích FDISK
 • Tiện ích TCPDUMP
 • Theo dõi thông tin mạng trên X WINDOW
 • Tiện ích LYNX
 • Tiện ích MC
 • Phân tích đĩa
 • Theo dõi thông tin mạng
 • Quản lý Log
Bài 8 : Quản lý tài nguyên đĩa - tiến trình
 • Giới thiệu Quota
 • Thiết lập Quota
 • Giới thiệu tiến trình
Bài 9: Cấu hình mạng
 • Cấu hình cơ bản
 • Cấu hình địa chỉ mạng
 • Cấu hình IPv6
 • Thiết lập định tuyến
 • Thiết lập truy cập từ xa
 • Dịch vụ DHCP
Bài 10: SAMBA & NFS
 • Dịch vụ SAMBA
 • Dịch vụ NFS
Phần 2: Dịch vụ mạng Linux
 
Bài 11: Dịch vụ DNS
 • Tổng quan
 • Root Name Server
 • Cơ chế phân giải tên miền
 • Zone và Domain
 • Ủy quyền
 • Giới thiệu phần mềm BIND
 • Thiết lập DNS dự phòng
 • Thiết lập ủy quyền
Bài 12: Hệ quản trị CSDL Mysql
 • Tổng quan
 • Cài đặt MYSQL
 • Tạo và quản trị CSDL MYSQL
 • Bảo mật MYSQL
 • Sao lưu và phục hồi CSDL MYSQL
Bài 13: Dịch vụ Web
 • Tổng quan
 • Giao thức HTTP
 • Giới thiệu phần mềm APACHE
Bài 14: Dịch Vụ mail
 • Các giao thức
 • Hệ thống mail
 • Các khái niệm chính
 • Mail và DNS
 • Các file cấu hình chính
 • Cấu hình Webmail 
Bài 15: Dịch vụ Proxy
 • Giới thiệu Firewall
 • Squid Proxy
Bài 16: Linux Security với IPtable & Ipcop
 • An toàn mạng
 • Một số dịch vụ
 • Khắc phục sự cố
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO