KỸ THUẬT CỨU DỮ LIỆU

  • Bạn sẽ không cần bỏ ra chi phí cao để phục hồi lại những dữ liệu quan trọng khi xảy ra sự cố.
  • Khóa học sẽ hướng dẫn những kỹ năng xử lý cần thiết khi ổ cứng bị hỏng, ổ đĩa di động bị vào nước, xóa nhầm tập tin, format lại phân vùng hay ổ cứng chứa dữ liệu... 
  • Dành cho mọi đối tượng.

(Kiến thức học viên cần có để theo học: Có chứng chỉ A tin học/ kiến thức tương đương).

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
  • Các kỹ thuật viên có thể phục hồi các dữ liệu bị xóa nhầm như: một partition, một thư mục, một tập tin.
  • Các nhân viên văn phòng có thể phục hồi lại các tập tin, thư mục dữ liệu quan trọng bị xóa nhầm.
  • Thời lượng: 3 giờ /1 buổi
  • Học phí: 280.000đ/khóa
  • Giới thiệu về cách tổ chức dữ liệu trên ổ đĩa, giúp học viên hiểu và trả lời được câu hỏi "Tại sao đã xóa lại có thể phục hồi" và "Để phục hồi được cần làm điều gì và không được làm điều gì".
  • Hướng dẫn sử dụng các công cụ phục hồi dữ liêu.
  • Mô phỏng các tình huống xóa nhầm dữ liệu kèm theo các phản ứng thường có ở người dùng máy tính. Sau đó thực hiện phục hồi dữ liệu.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO