KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG INTERNET

 • Học viên sẽ có được những kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo cũng như việc tiếp cận với thế giới Internet để sử dụng công cụ này một cách hiệu quả và an toàn nhất.
 • Dành cho mọi đối tượng.
(Kiến thức học viên cần có để theo học: Có chứng chỉ A tin học/ kiến thức tương đương).
 
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Sử dụng Internet thành thạo và hiệu quả.
 • Sử dụng các dịch vụ, phần mềm trò chuyện trực tuyến.
 • Tạo và quản lý diễn đàn sinh hoạt cộng đồng.
 • Lưu trữ tài nguyên trực tuyến trên Internet.
 • Tìm hiểu về mạng xã hội - Facebook.
 • Cách tạo và quàn lý Bookmark trực tuyến.
 • Virus máy tính, tác hại và phòng chống.a
 • Cách dùng phần mềm tự động download từ Internet.
 • Thời lượng: 23 giờ 
 • Học phí: 800.000đ/khóa
 •  Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
 • Chứng chỉ "Khai thác sử dụng Internet" do Trung tâm tin học trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp. 
Bài 1: Truy cập mạng Internet
 • Internet là gì?
 • Truy cập Internet.
 • Sử dụng các trình duyệt để truy cập Internet: IE, Firefox, Google Chrome...
Bài 2: Kỹ thuật tìm kiếm trên Internet
 • Tìm kiếm thông tin trên Internet.
 • Cách tạo các danh sách Favorites.
 • Dùng và sửa đổi thư mục History.
 • Một số website tìm kiếm thông dụng trên Internet
 • Một số thủ thuật tìm kiếm hiệu quả.
Bài 3: Tạo và quản lý Bookmark trực tuyến
 • Giới thiệu Bookmark trực tuyến.
 • Lợi ích của việc lưu trữ Bookmark trực tuyến.
 • Tạo và quản lý Bookmark trực tuyến trên các trang OnlineBookmarkManager (OBM), aboogy, ...
Bài 4: Các dịch vụ trò chuyện trực tuyến qua Internet
 • Giới thiệu về dịch vụ trò chuyện trực tuyến.
 • Một số chương trình trò chuyện trực tuyến thông dụng.
 • Video Call.
Bài 5: Thư điện tử - Mail
 • Giới thiệu dịch vụ mail.
 • Một số dịch vụ mail thông dụng.
 • Cách sử dụng các dịch vụ mail.
Bài 6: Tạo và quản trị Blog cá nhân và diễn đàn
 • Blog cá nhân là gì?
 • Cách tạo một trang web tạo Blog cá nhân
 • Quản trị: đăng bài, cập nhật, chỉnh sửa bài viết, hình ảnh trên Blog.
 • Diễn đàn là gì?
 • Tạo diễn đàn bằng CMS.
 • Quản trị diễn đàn.
Bài 7: Mạng xã hội - Facebook
 • Mạng xã hội là gì?
 • Một số trang mạng xã hội phổ biến.
 • Giới thiệu về Facebook
 • Cách thức sử dụng Facebook.
Bài 8: Lưu trữ tài nguyên trực tuyến
 • Làm thế nào để lưu trữ tài nguyên trực tuyến?
 • Một số website cho phép lưu trữ tài liệu trực truyến trên Internet.
 • Một số chương trình lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trực tuyến: DropBox, MegaCloud, Box.Net…
Bài 9: Phần mềm Download
 • Giới thiệu IDM.
 • Các bước cài đặt và active IDM trên máy tính.
 • Thiết lập, cấu hình IDM để tự động bắt link tự động.
 • Sử dụng IDM để download phần mềm từ Internet.
Bài 10: Virus máy tính
 • Tìm hiểu về virus máy tính
 • Cơ chế lây lan của virus.
 • Virus lây nhiễm qua thư điện tử.
 • Virus lây nhiễm qua mạng Internet.
 • Cách phòng chống và ngăn chặn tác hại của virus.
 • Bảo vệ dữ liệu của máy tính.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO