Thông tin ưu đãi học phí

ƯU ĐÃI CÁC LỚP CCCĐ - CCQT

 • Tặng 100.000 khi đăng kí Online
 • Tặng 10% khi đăng kí các lớp học ban ngày từ thứ 2 đến thứ 6
 • Tặng 10% học phí cho Sinh viên hoặc Học viên cũ đã học tại Trung Tâm Tin Học 
 • Tặng 10% học phí cho đăng ký nhóm 2 học viên, 15% học phí cho nhóm 3 học viên

Lưu ý:

 • Để nhận được ưu đãi học viên phải Đăng ký online và hoàn tất học phí đến hết ngày 22/11/2017.
 • Trong trường hợp nhiều chính sách ưu đãi, học viên sẽ được áp dụng hình thức ưu đãi cao nhất (không cộng dồn)
 • Đối với ưu đãi Học sinh - Sinh viên , khi đến đăng ký vui lòng mang theo 01 bản photo thẻ Học sinh, Sinh viên và bản gốc để được hưởng ưu đãi.

 

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Lưu ý:

 • Học viên có thể học song song hoặc học theo tuần tự từng khóa.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.

Lịch khai giảng

Lập trình viên mã nguồn mở PHP

Lập trình viên Web cơ bản PHP - 30 giờ (5 tuần)
Học phí : 1.200.000 đ

Dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT, đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet

ĐẶC BIỆT: Ưu đãi 10% học phí khi đăng kí.

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
NMLW_236S35Thứ 3-5 (08.00 - 11.00)23/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình viên mã nguồn mở PHP cấp tốc - 120 giờ (3 tháng)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký.

Điều kiện: Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
PH00_236S2345Thứ 2-3-4-5 (08.00 - 11.00)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình viên mã nguồn mở PHP - 120 giờ (6 tháng)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký.

Điều kiện: Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
PH00_236T37Thứ 3-7 (17.45 - 20.45)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Lập trình viên Java

Lập trình viên cơ bản Java - 30 giờ (5 tuần)
Học phí : 1.200.000 đ

Dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT, đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet

ĐẶC BIỆT: Ưu đãi 10% học phí khi đăng kí các lớp ban ngày từ thứ 2-6

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
NMJV_236S24Thứ 2-4 (08.00 - 11.00)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
NMJV_236T5SNThứ 5 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (08.00 - 11.00)23/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình viên Java cấp tốc - 120 giờ (3 tháng)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký.

Điều kiện: Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
JV00_236S2345Thứ 2-3-4-5 (08.00 - 11.00)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình viên Java - 120 giờ (6 tháng)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký.

Điều kiện: Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
JV00_236T37Thứ 3-7 (17.45 - 20.45)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Lập trình viên JavaScript

Lập trình viên JavaScript - 120 giờ (6 tháng)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký.

Điều kiện: Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
JS00_236S24Thứ 2-4 (08.00 - 11.00)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
JS00_236T4SNThứ 4 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (08.00 - 11.00)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Lập trình viên công nghệ .NET

Lập trình viên công nghệ.Net - 120 giờ (6 tháng)

Học phí: 6.400.000đ - Ưu đãi: 5.500.000đ

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký.

Điều kiện: Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
NE00_236T4TNThứ 4 (17.45 - 20.45) + Chủ Nhật (17.30 - 20.30)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Lập trình ứng dụng .Net trên Visual Studio 2013

Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# 5.0 - 48 giờ (64 tiết) - 5 tuần
Học phí : 1.900.000 đ
 • Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCS2_236T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF - 48 giờ (64 tiết) - (5 tuần)
Học phí : 2.100.000 đ
 • Điều kiện: Có kiến thức nền tảng & lập trình hướng đối tượng với C#.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LWCF_236T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 21.00)23/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao

Lập trình Python cơ bản - 36 giờ (1,5 tháng)
Học phí : 2.300.000 đ
 • Điều kiện: Học viên đã có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng internet
 • Đăng ký Python cơ bản + Python nâng cao = 3.900.000đ (5.000.000đ) 
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LPY1_236S7NThứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ Nhật (07.30 - 11.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình Python nâng cao - 48 giờ (1,5 tháng)
Học phí : 2.700.000 đ
 • Điều kiện: Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình Python hoặc đã tham gia lớp “Lập trình Python cơ bản”
 • Đăng ký Python cơ bản + Python nâng cao = 3.900.000đ (5.000.000đ) 
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LPY2_236C7NThứ 7 (13.00 - 17.30) - Chủ Nhật (13.00 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Phát triển ứng dụng web Python với Django - 48 giờ (1,5 tháng)
Học phí : 2.800.000 đ
Điều kiện: Học viên đã học qua lớp “Lập trình Python nâng cao” hay có kiến thức tương đương.
 
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LPY3_236C7NThứ 7 (13.00 - 17.30) - Chủ Nhật (13.00 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Phát triển ứng dụng Oracle

Introduction to SQL 12C - 40 giờ
Học phí : 2.800.000 đ

Điều kiện: Học viên đã có kiến thức nền tảng về một ngôn ngữ lập trình và kiến thức căn bản về CSDL quan hệ.

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LOS1_C7NThứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ Nhật (13.30 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Oracle 12C - PL/SQL - 40 giờ
Học phí : 3.050.000 đ

Điều kiện: Học viên đã học qua lớp “Oracle 12c – Introduction to SQL” hoặc có kiến thức tương đương.

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LOL1_C7NThứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ Nhật (13.30 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Oracle 11g - Forms & Reports - 48 giờ
Học phí : 3.450.000 đ

Điều kiện: Học viên đã có kiến thức về căn bản về sử dụng ngôn ngữ SQL, PL/SQL trong Oracle hoặc đã học qua lớp “Lập trình Oracle 11g – PL/SQL

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LOFR_C7NThứ 7 (13.00 - 17.30) + Chủ Nhật (13.00 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

Introduction to SQL 12C - 40 giờ
Học phí : 2.800.000 đ

Điều kiện: Học viên đã có kiến thức nền tảng về một ngôn ngữ lập trình và kiến thức căn bản về CSDL quan hệ.

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LOS1_C7NThứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ Nhật (13.30 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Oracle 12C - OCA - 44 giờ
Học phí : 3.200.000 đ

Điều kiện: Học viên đã có kiến thức về căn bản về sử dụng ngôn ngữ SQL trong Oracle hoặc đã học qua lớp “Introduction to SQL 12c"

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LOA1_C7NThứ 7 (13.00 - 17.30) + Chủ Nhật (13.00 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Oracle 12C - OCP - 40 giờ
Học phí : 3.300.000 đ

Điều kiện: HV đã học qua lớp “Oracle 12c - OCA” hoặc có kiến thức tương đương.

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LOP1_C7NThứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ Nhật (13.30 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2014

Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2014 - 48 giờ ( 5 tuần)
Học phí : 1.600.000 đ

Điều kiện: Có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LST4_236T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 21.00)23/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký
Lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server 2014 - 48 giờ ( 5 tuần)
Học phí : 1.600.000 đ

Điều kiện: Đã học qua lớp "Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server" hoặc có kiến thức tương đương

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LSL4_236S7NThứ 7 (07.30 - 12.00) + Chủ Nhật (07.30 - 12.00)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký

Lập trình C & C++

Lập trình C & Cấu trúc dữ liệu - 128 tiết (10 tuần)
Học phí : 2.400.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LTCC_236T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)22/11/2017227 Nguyễn Văn Cừ, Q5Đăng ký
Lập trình C căn bản - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 1.500.000 đ

Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCB1_236T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)22/11/2017227 Nguyễn Văn Cừ, Q5Đăng ký
LCB1_236T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 21.00)23/11/2017227 Nguyễn Văn Cừ, Q5Đăng ký
Lập trình Cấu trúc dữ liệu - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 1.300.000 đ

Điều kiện: Có kiến thức về lập trình C căn bản

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCB2_236T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)22/11/2017227 Nguyễn Văn Cừ, Q5Đăng ký
Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với C++ - 64 tiết (5 tuần)
Học phí : 1.400.000 đ

Điều kiện: Có kiến thức về lập trình C

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LTCN_236S7NThứ 7 (07.30 - 12.00) + Chủ Nhật (07.30 - 12.00)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký

Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao

Lập trình PHP nâng cao (Mô hình MVC + CodeIgniter Framework) - 64 tiết (1,5 tháng)
Học phí : 2.500.000 đ

Điều kiện: Đã học qua lớp "Xây dựng ứng dụng Web với PHP & MySQL" hoặc có kiến thức tương đương

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LPNC_236S7NThứ 7 (07.30 - 12.00) + Chủ Nhật (07.30 - 12.00)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình Web với Laravel Framework - 48 giờ (5 tuần)
Học phí : 2.500.000 đ
Điều kiện: Đã học qua lớp "Xây dựng ứng dụng Web với PHP & MySQL" hoặc có kiến thức tương đương
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LLRV_236S7NThứ 7 (07.30 - 12.00) + Chủ Nhật (07.30 - 12.00)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Xây dựng website chuẩn SEO với Wordpress

Xây dựng website chuẩn SEO với Wordpress - 40 giờ (5 tuần)
Học phí : 2.500.000 đ
 • Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LWPR_236S7NThứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ Nhật (07.30 - 11.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký

Lập trình Web HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap

Lập trình web HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap - 48 giờ ( 5 tuần)
Học phí : 1.800.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LHCB_236S246Thứ 2-4-6 (08.00 - 11.15)22/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký
LHCB_236T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 21.00)23/11/2017227 Nguyễn Văn Cừ, Q5Đăng ký

Xây dựng Single Page Applications với Angular 2

Xây dựng Single Page Applications với Angular 2 - 48 giờ (5 tuần)
Học phí : 2.500.000 đ
 • Điều kiện đăng ký học: Có kiến thức Lập trình Web HTML, CSS & JQuery hoặc tương đương.
 • Đăng ký HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap + Angular 2 = 3.600.000đ (4.300.000đ)
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LAJS_236C7NThứ 7 (13.00 - 17.30) - Chủ Nhật (13.00 - 17.30)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký

Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS

Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS - 40 giờ (1.5 tháng)
Học phí : 2.300.000 đ

Điều kiện: HV có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript hoặc đã tham gia lớp Lập trình web HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap.

 
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LNJS_236T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 20.45)23/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký

Lập trình Android - Kotlin

Lập trình Kotlin - 48 giờ (6 tuần)
Học phí : 2.700.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LKT1_236S7NThứ 7 (07.30 - 12.00) + Chủ Nhật (07.30 - 12.00)25/11/2017137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
Lập trình Android với Kotlin cơ bản - 40 giờ
Học phí : 2.500.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LAK1_237S7NThứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ Nhật (07.30 - 11.30)06/01/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO