Khóa học lập trình viên javascript
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL

Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# 5.0

 • Khóa học nền tảng cho các bạn bắt đầu với ngôn ngữ lập trình .Net.
 • Xây dựng cơ sở vững chắc trong ngôn ngữ lập trình C# tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao và phát triển nghề nghiệp
 • Người bắt đầu học lập trình có kiến thức căn bản về tin học văn phòng
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng,Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể:

 • Vận dụng các đặc điểm của .Net Framework 4.5 trong quá trình xây dựng ứng dụng.
 • Nắm vững và sử dụng thành thạo ngôn ngữ C# 5.0: các kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, mảng, các thư viện, Delegate và Event, Collections và Generics... phù hợp với từng bài toán khác nhau.
 • Viết các truy vấn dữ liệu SQL
 • Ứng dụng LINQ trong việc phát triển ứng dụng một nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả cao.
 • Xây dựng các ứng dụng nhỏ theo mô hình hướng đối tượng.
 • Tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Java, PHP... một cách dễ dàng
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số giờ: 48 giờ (64 tiết) học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 1.900.000 VNĐ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).
 • Tổng quan về .Net Framework 4.5
 • Kiểu dữ liệu và biến
 • Các cấu trúc điều khiển cơ bản
 • Giao diện của Windows form Application
 • Kiểu mảng (Array), kiểu cấu trúc (Struct) và kiểu chuỗi( String)
 • CLập trình hướng đối tượng căn bản
 • Tính thừa kế (Inheritance), đa hình (Polymorphism) của Class
 • Lớp trừu tượng (Abstract), Lớp giao tiếp (Interface)
 • Delegate và Event
 • Collections và Generics
 • Kiến thức cơ bản về SQL Server
 • LinQ cơ bản
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C#" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# 5.0 - 48 giờ (64 tiết) - 5 tuần
Học phí : 1.900.000 đ
 • Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCS2_240T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)18/05/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO