ngày 13-12-2016

ANDROID APPS

 

 

 

 

 

Bé vui học Block Call & SMS Caro Chặn cuộc gọi Đào vàng
Lê Trung Hiếu Phạm Hoàng Phúc Phạm Ngọc Đức Minh Đỗ Châu Thành Công Nguyễn Văn Tụy

 

 

 

 

 

Speech Translator Dạy bé học EarthQuakes File Browser My Phone
Vũ Quang Việt Đặng Thị Kim Quý Lim Tek Âu Lê Vĩ Kiệt Phạm Duy Dương

 

 

 

 

 

Mua thiết bị tin học Giải cứu công chúa Go Map Heo đất Route Bus
Lê Võ Minh Nguyên Nguyễn Ngọc Quang Tôn Thanh Hùng Nguyễn Tuấn Vũ Huỳnh Thiện Phước

 

 

 

 

 

 
  mFinding Game Sudoku Postman Manager  
  Nguyễn Hùng Nam Lê Ngọc Phúc Vũ Văn Thuận  
  Nguyễn Hồng Đức   Trương Văn Vũ  
 
iOS APPS

 

 

 

 

 

Bus Saigon Contact Taxi One Piece Online Đọc tin tức 24h Money Manager
Võ Tuấn Vũ Đinh Khắc Nam     Nguyễn Hữu Hoàng Long

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO