LẬP TRÌNH GAMES TRÊN ANDROID

Bạn muốn phát triển một ý tưởng làm game?

Bạn muốn nắm rõ quy trình xây dựng game và thành thạo các kỹ thuật để làm ra một sản phẩm game?

→ Hãy tham gia khóa học này!

Học viên đã từng lập trình Android hoặc đã làm việc với Java, C/C++

 • Trang bị các kỹ năng cần thiết để phát triển ứng dụng Game trên Android.
 • Nắm được các kĩ thuật cơ bản lập trình Game, xây dựng các cốt truyện cho từng thể loại Game.
 • Tìm hiểu các thuật ngữ và các điều khiển trong Game, các xử lý cần thiết và các chuyển hoạt cho Game.
 • Phát triển các ứng dụng Game, dự án Game trên Android một cách hoàn chỉnh.
 • Thời gian học: 48 giờ
 • Học phí: 2.900.000đ

Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên

Chứng chỉ “Lập Trình Game Trên Android” do Trung tâm tin học – Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.

Bài 1: Game & Thiết bị di động
 • Các thể loại game
 • Game cho thiết bị di động
 • Các thành phần của một game cơ bản
 • Cốt truyện cho game
 
Bài 2: Các công cụ lập trình Game
 • Các bộ phần mềm phát triển
 • Sử dụng các thư viện Engine
 • Công cụ đồ họa hình ảnh
 • Công cụ biên tập âm thanh
 
Bài 3: Game Loop & Menu
 • Tổng quan về Game Loop
 • Game Loop trong AndEngine
 • Xây dựng Quản Lý Menu Game
 
Bài 4: Scenes, Layers, Transitions & Modifiers
 • Entity & Constructor
 • Position, Scale, Color & Rotation
 • Scenes
 • Layers
 • Quản lý sự kiện Touch
 • Entity Modifiers
 • Transparent & Delay
 • Modifiers Combination
 • Ease Functions
 
Bài 5: Sprite 
 • Vẽ đường thẳng và hình chữ nhật
 • Sprite
 • Texture
 • Compound Sprite
 
Bài 6: Animation
 • Chuyển hoạt và các yêu cầu cần thiết
 • Animation Tiled Textures
 • Animation trong AndEngine
 • Xử lý sự cố trong Animation
 • Chuyển thể 3D cho các Animation 2D
 
Bài 7: Text
 • Font & Typeface
 • Quản lý Font
 • Text API trong AndEngine
 • Custom Font
 
Bài 8: User input
 • Keyboard & Keypad
 • Touch
 • Custom Gesture
 • On-Screen Controller
 • Accelerometer
 • Speech
 
Bài 9: Tile Maps
 • Tổng quan Tile Maps
 • Cấu trúc Tile Maps
 • Tile Maps trong AndEngine
 • Bộ công cụ biên tập Tile Maps
 • Orthogonal & Isometric Tiled Maps
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO