ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Tuyên

  • Tốt nghiệp ĐH Khoa học Tự nhiên - ngành CNTT
  • Quá trình làm việc: kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại Trung tâm Tin học - ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Các môn giảng dạy: Chứng chỉ A
  • Phương pháp giảng dạy: truyền đạt hết tất cả kiến thức bổ ích cho học viên và hỗ trợ cả sau những giờ học 
Trương Trọng Kính

Trương Trọng Kính

Nguyễn Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Phương Lan

Vũ Thị Thanh Thúy

Vũ Thị Thanh Thúy

Trần Thị Hoàng Anh

Trần Thị Hoàng Anh

Nguyễn Tuyên

Nguyễn Tuyên

Phạm Hồng Loan Khánh

Phạm Hồng Loan Khánh

Nguyễn Minh Thiên Kim

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Thị Hồng Phấn

Đặng Thị Hồng Phấn

Trần Thị Ngọc Sây

Trần Thị Ngọc Sây

Mai Thanh Tâm

Mai Thanh Tâm

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Vũ Lâm Dũng

Vũ Lâm Dũng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO