ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Phạm Thị Nhung

Gần 20 năm làm việc và giảng dạy  tại TTTH ĐH KHTN với các môn .Net

Tham gia thực hiện nhiều dự án phần mềm cho công ty, doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy: Luôn đảm bảo học viên được trang bị tốt các kiến thức, phát triển sự tự tin trong phong cách lập trình bằng cách đem đến nhiều hoạt động thực hành và sự khuyến khích liên tục trong lớp học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO